17.04.2003

NWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA zatwierdziło zmiany w statucie spółki, uzupełniło skład Rady Nadzorczej, wyraziło zgodę na zbycie i wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Zakładu Asfaltów oraz zaaprobowało wniosek o sprzedaż dwóch Zakładów Produktów Naftowych w Brzegu Dolnym i Gliwicach.