10.04.2003

Ocena ratingowa dla PKN ORLEN S.A. podtrzymana

Agencja ratingowa Fitch Ratings podtrzymała ocenę ratingową dla PKN ORLEN S.A. na poziomie inwestycyjnym (BBB i F3). Oznacza to, iż ryzyko kredytowe spółki pozostaje nadal na stabilnym, niskim poziomie.

Agencja zmieniła wprawdzie tzw. outlook jednak zmiana związana jest z realizacją tak ambitnych zadań jak zakup sieci stacji z północnych Niemczech, uruchomienie JV z firmą Basell czy planowany zakup udziałów Rafinerii Gdańskiej.
Należy podkreślić, że agencja Fitch podtrzymała ocenę ratingową dla PKN ORLEN S.A. co oznacza, iż ryzyko kredytowe związane z instrumentami dłużnymi Spółki pozostaje nadal na stabilnym, niskim poziomie. Zmiana outlook'u ze stabilnego na negatywny jest w głównej mierze efektem obaw analityków z Fitch Ratings odnośnie zamierzeń inwestycyjnych PKN związanych z planami konsolidacyjnymi zarówno w Polsce (Rafineria Gdańska) jak i regionie (pakiet północnoniemiecki, JV z Basell) oraz konieczną przebudową sieci detalicznej. Realizacja tych ambitnych zadań w postrecesyjnym otoczeniu makroekonomicznym, w warunkach stale kurczącego się popytu na produkty paliwowe jest niewątpliwie dużym wyzwaniem. By mu sprostać nieodzowne jest wewnętrzne wzmocnienie Koncernu i wzrost efektywności jego działania. Mając tę świadomość, Zarząd PKN ORLEN S.A. podjął niezbędne działania inicjując dwa strategiczne projekty: zarządzanie wartością (VBM) oraz kompleksowa redukcja kosztów operacyjnych (cost cutting) realizowane przy wsparciu czołowych firm konsultingowych (odpowiednio Andersen Business Consulting wraz z Wood Mackenzie oraz McKinsey). Efekty tych przedsięwzięć powinny być widoczne już w tym roku, pełny efekt jest przewidywany w 2005 roku. Bardziej precyzyjne szacunki wpływu tych projektów na sytuację finansową PKN ORLEN S.A. będzie można przekazać do publicznej wiadomości po zakończeniu fazy diagnostycznej (czerwiec - lipiec 2003). Jednocześnie firma konsekwentnie prowadzi politykę restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, transferując spółki spoza działalności podstawowej na gotówkę (vide LG Petro, NOM). Zarząd koncernu jest przekonany, że realizacja całościowego programu wewnętrznego wzmocnienia PKN ORLEN S.A. pozwoli zrealizować strategiczne cele bez utraty wiarygodności kredytowej.