14.07.2003

ORLEN konsekwentny w strategii

Zarząd PKN ORLEN S.A. nadal uważa, iż alians kapitałowo-technologiczny PKN ORLEN S.A. i Grupy Lotos S.A. jest optymalnym rozwiązaniem dla branży i gospodarki. Dlatego też deklaruje dalsze zainteresowanie przyszłą prywatyzacją Grupy Lotos i będzie szczegółowo analizować jej potencjalne scenariusze. Strategiczne projekty koncernu będą realizowane zgodnie z przyjętym planem, a towarzyszące im działania alternatywne będą ograniczały negatywne efekty braku aliansu z Grupą Lotos.

Zarząd PKN ORLEN S.A. przyjął do wiadomości decyzję Ministra Skarbu Państwa o budowie dwóch ośrodków przemysłu naftowo-paliwowego w Polsce. Fakt podjęcia decyzji w sprawie przyszłości Grupy Lotos S.A. eliminuje element niepewności, który blokował niektóre strategiczne decyzje Zarządu koncernu oraz miał wpływ na opinie i oceny inwestorów PKN ORLEN S.A. Jednocześnie decyzja ta niewątpliwie przyniesie określone konsekwencje dla przyszłości i wartości całego sektora paliwowo-naftowego w Polsce, co staramy się komunikować w naszych wypowiedziach.

Zarząd nadal uważa, że alians PKN ORLEN S.A. i Grupy Lotos S.A. oraz stworzenie jednego silnego centrum paliwowo-naftowego w Polsce, jest optymalnym rozwiązaniem dla branży, spółek oraz polskiej gospodarki. Tylko dzięki takiemu wariantowi mogą zostać osiągnięte charakterystyczne dla współczesnego przemysłu naftowego efekty skali oraz synergie operacyjne. Ich realizacja doprowadziłaby do wzrostu wartości połączonych spółek i maksymalizację przychodów prywatyzacyjnych Skarbu Państwa.
Mając na uwadze powyższe, mimo obecnych decyzji MSP, zarząd koncernu podtrzymuje zainteresowanie przyszłą prywatyzacją Grupy Lotos S.A i będzie szczegółowo analizować jej potencjalne scenariusze.

Decyzja o samodzielnym rozwoju Grupy Lotos S.A. nie będzie miała zasadniczego wpływu na działalność PKN ORLEN S.A. Zarząd koncernu konsekwentnie realizuje strategię rozwoju spółki i w pełni wdroży założenia opracowane w odniesieniu do perspektywy funkcjonowania w Polsce dwóch konkurujących ośrodków paliwowo-naftowych. Wszystkie dotychczasowe projekty, między innymi inwestycja w sieć stacji benzynowych w Niemczech, czy też projekty logistyczne, będą realizowane zgodnie z przyjętym planem. Dzięki opracowanym działaniom alternatywnym, brak aliansu z Grupą Lotos, nie będzie miał negatywnego wpływu na ich efektywność.