14.07.2003

Prezes BP Europe w PKN ORLEN

Willhelm Bonse-Geuking, Prezes BP Europe złożył dziś wizytę
w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku. Celem spotkania z Zarządem koncernu PKN ORLEN, w którym udział wziął także Prezes BP Polska - Wojciech Heydel, były rozmowy dotyczące współdziałania na rzecz jakości paliw jak również kontynuacji współpracy w zakresie handlu hurtowego. Goście zwiedzili również Muzeum Mazowieckie, płocką katedrę oraz spotkali się z władzami miasta.