14.11.2003

Wzrost wyników ORLENU - kolejne efekty restrukturyzacji

Trzeci kwartał bieżącego roku dowodzi, że ORLEN znajduje się na ścieżce szybkiego i konsekwentnego wzrostu wartości. Programy restrukturyzacyjne wdrażane w Koncernie przynoszą oczekiwane efekty, co potwierdza słuszność wybranej przez Zarząd koncepcji rozwoju firmy.
 

W III kw. b.r. zysk netto spółki wyniósł 253 mln PLN, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest to wartość o 43,8% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast zysk netto mierzony metodą LIFO wzrósł aż o 190%, w porównaniu do III kw. 2002 roku. Efekty te są wynikiem m.in. zmniejszenia przez firmę stanu zapasów i należności. Wzrost zyskowności wynika również z realizacji programu redukcji kosztów, optymalizacji marż w całym Koncernie oraz reorganizacji sieci sprzedaży detalicznej wspartej szkoleniami pracowników na stacjach.