13.05.2003

Czterokrotnie wyższy zysk netto GRUPY ORLEN

Ponad 355 mln zł zysku netto osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku Grupa ORLEN, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Jest to blisko o 438% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż detaliczna paliw silnikowych; benzyn, oleju napędowego i gazu płynnego, wyniosła w pierwszym kwartale tego roku około 632.250 ton i była wyższa od sprzedaży z porównywalnego okresu roku ubiegłego o ponad 27,0 %. Tak znaczny wzrost jest następstwem ujęcia w konsolidacji za 1Q 03, działalności gospodarczej PKN ORLEN S.A., będącej skutkiem nabycia 494 stacji w północnych Niemczech.