03.03.2003

Grupa ORLEN poprawiła wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa ORLEN osiągnęła lepsze wyniki finansowe za 4 kwartały ub.r., niż w analogicznym 2001 roku. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zysk netto Grupy w ub.r. wyniósł 428 mln zł. i wzrósł o 52 mln zł. tj. o 13,8% w stosunku do zysku z 2001 roku. Zysk netto Grupy w samym IV kwartale wyniósł 71 mln zł, tj. o 31 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie 2001r.