03.03.2003

Porozumienie płacowe w ORLENIE

Ponad miesięczne negocjacje pomiędzy Zarządem PKN ORLEN S.A. i związkami zawodowymi uwieńczone zostały podpisaniem porozumienia płacowego, w zakresie wskaźnika przyrostu wynagrodzeń na bieżący rok. Po trwających ponad miesiąc negocjacjach pomiędzy Zarządem PKN ORLEN S.A. a związkami zawodowymi podpisane zostało porozumienie płacowe. Dotyczy ono wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w na bieżący rok.