02.10.2003

ORLEN członkiem Global Compact

W dniu 26 września b.r., ORLEN został członkiem Global Compact, inicjatywy, której celem jest angażowanie firm sektora prywatnego na rzecz działalności prospołecznej.

Filozofia przyświecająca Global Compact, po raz pierwszy została przedstawiona przez Kofi Annana - Sekretarza Generalnego ONZ podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, 31 stycznia 1999 r. W swym przemówieniu zaapelował on do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, aby przyjęli i stosowali dziewięć fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego. Od czasu oficjalnej inauguracji GC, rozwinęła się jego wielonarodowa sieć interesariuszy, kierowana w dużej mierze przez działania uczestników sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Przystępując do Komitetu Sterującego wnosimy owoce dotychczasowej partnerskiej współpracy i zapraszamy członków tej inicjatywy do realizacji projektów wspieranych przez ORLEN, oraz tych które pojawią się w przyszłości. Nasze interesy nie kończą się na współpracy z UNDP przy tworzeniu zrównoważonego rozwoju miasta Płock. Tam nabieramy doświadczenia i przenosimy je dalej - tak w imieniu Zbigniewa Wróbla, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Tomasz Gryżewski podziękował zgromadzonym liderom gospodarczym biorącym czynny udział w tej inicjatywie.
Fundusz Grantowy dla Płocka wspierający zrównoważony rozwój miasta o wartości początkowej 1,1 mln PLN, powstał z inicjatywy ORLENU, Miasta Płock i UNDP. Jest to pierwszy na taką skalę projekt współpracy z UNDP w sektorze prywatnym oraz publicznym z inicjatywy GC. Do tej pory, 600 tys. PLN do funduszu przeznaczyło miasto Płock, 500 tys. PLN ORLEN. Warto jednak zaznaczyć iż inicjatywa nadal jest otwarta na innych partnerów biznesowych. Głównym celem programu jest współpraca z UNDP przy budowaniu przejrzystych i wiarygodnych mechanizmów funkcjonowania funduszu zarządzanego przez zespół ludzi zaufania publicznego i jednocześnie mających doświadczenie w pracach wspierających zrównoważony rozwój.
Firmy będące liderami biznesu angażując się w takie inicjatywy mają możliwość wymiany doświadczeń z podobnie zorientowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami, zacieśniania kontaktów instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, pracowniczymi i międzynarodowymi, współpracy z agendami ONZ w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Ponadto dzięki takiej współpracy zwiększa się możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez włączenie wymiaru społecznego do wizji firmy i stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk
W Polsce oprócz PKN ORLEN do Global Compact zaproszone zostały m.in.: ABB,. BP, DaimlerChrysler; Danone, Deutsche Bank, Ericsson, InfoVIDE, Johnson&Johnson, Nestle, Novartis, PricewaterhouseCoopers, Shell, Spedpol, Unilever.