02.10.2003

Rada nadzorcza PKN ORLEN S.A. zakończyła obrady

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na posiedzeniach w dniach 25 września oraz 2 października br. zatwierdziła strategie rozwoju Koncernu. Przedyskutowane zostały założenia planu firmy na 2004 r.
Omówiono także zasady nadzoru właścicielskiego oraz zapoznano się z realizacją procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza wyczerpała porządek obrad.