13.08.2003

Bardzo dobre skonsolidowane wyniki finansowe ORLEN-u w II kwartale 2003 roku

W II kwartale b.r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zdecydowanie poprawił swoje wyniki finansowe.

W stosunku do II kwartału 2002 roku, zysk netto wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wyniósł 160 mln zł i wzrósł o 45 mln. Zysk netto za okres II kw. b.r. wyliczony według metody LIFO (Last In, First Out) polegającej na rzetelnej wycenie kosztów produkcji i sprzedanych towarów osiągnięty w kwocie 334 mln zł pokazuje dobitnie zwiększoną efektywność funkcjonowania firmy.