28.08.2003

ORLEN buduje wartość ekonomiczną spółki

Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu dzisiejszym przedstawił Radzie Nadzorczej program podwojenia wartości ekonomicznej koncernu w ciągu trzech lat. Realizację ambitnego planu ma przynieść program zarządzania wartością spółki (VBM - Value Based Management).