17.12.2004

Porozumienie w sprawie zbycia akcji Polkomtel S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podpisał porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie wprowadzenia akcji spółki Polkomtel S.A. do obrotu publicznego i giełdowego.

Uwzględniając obecną strukturę akcjonariatu dla uzyskania maksymalnych efektów finansowych jak również dla zachowania przejrzystości procesu zbycia akcji, spółki zobowiązały się do równoczesnego wprowadzenia posiadanych akcji Polkomtel S.A. do publicznego obrotu, a następnie równoczesnego wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wprowadzenie akcji do publicznego i giełdowego obrotu powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2005 r. Realizując cel określony w porozumieniu, spółki podejmą wszelkie czynności wymagane przez przepisy prawa i wewnętrzne regulacje korporacyjne.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN S.A.