16.12.2004

Spełnienie się warunku zawartego w umowie nabycia akcji spółki Unipetrol a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 16 grudnia 2004 przez Spółkę od Funduszu Majątku Narodowego Republiki Czeskiej warunek zawieszający Umowy Nabycia 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol a.s. obejmujący uzyskanie przez FMN decyzji Komisji Europejskiej potwierdzającej, iż transakcja nie zawiera elementów pomocy publicznej został spełniony.
Wyżej wymieniona decyzja Komisji Europejskiej została wydana w dniu 1 grudnia 2004 r. i została otrzymana przez FMN w dniu 7 grudnia 2004 r.
(patrz także raport bieżący nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.)