16.04.2004

Komunikat

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że zrezygnował ze składania oferty wiążącej na zakup akcji spółki SNP Petrom S.A.

PKN ORLEN uczestniczy obecnie w różnych trwających procesach prywatyzacyjnych w sektorze naftowym w Europie Środkowej. PKN ORLEN dwukrotnie występował do rządu rumuńskiego o przełożenie terminu składania ofert wiążących w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych, poszerzonych analiz, uwzględniających wpływ tych procesów na udział w prywatyzacji SNP Petrom S.A. Rząd rumuński podjął jednak decyzję o utrzymaniu terminu składania ofert wiążących na zakup akcji SNP Petrom S.A. wyznaczonego na 15 kwietnia 2004 r.

Jednocześnie PKN ORLEN informuje, że podtrzymuje swoje zainteresowanie rynkiem rumuńskim oraz, że gotów jest rozważyć udział w prywatyzacji SNP Petrom S.A., gdyby nie doszło do sprzedaży akcji SNP Petrom S.A. przez rząd rumuński w obecnym przetargu.

Zarząd PKN ORLEN S.A.