27.04.2004

Zarząd PKN ORLEN SA - nowy podział kompetencji

W związku z prowadzaniem systemowych działań mających na celu dalszy strategiczny rozwój Koncernu, w dniu 27 kwietnia 2004 roku, Zarząd Spółki dokonał nowego podziału kompetencji w zakresie zarządzania i nadzorowania działalności Spółki, powierzając Członkom Zarządu poszczególne obszary:

  • Panu Sławomirowi Golonce – obszar Strategii i Przejęć Kapitałowych
  • Panu Krzysztofowi Kluzkowi – obszar Sprzedaży Detalicznej i Marketingu
  • Panu Andrzejowi Macenowiczowi – obszar Zasobów Kadrowych i Systemów Zarządzania.
  • Panu Jackowi Strzeleckiemu – obszar Ekonomiczno – Finansowy
  • Panu Januszowi Wiśniewskiemu – obszar Produkcji oraz Hurtu i Logistyki.

Nowy podział kompetencji obowiązywał będzie od 4 maja.
Ponadto Zarząd postanowił wszcząć procedurę mającą na celu zmianę Ramowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki w celu dostosowania jego treści do stanu uwzględniającego szczegółowy podział funkcji i kompetencji.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA