30.07.2004

Płynność zarządzania

Powołany wczoraj na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN, Jacek Walczykowski wraz z byłym Prezesem Zbigniewem Wróblem odbyli dzisiaj serię spotkań z Zarządem, kadrą menadżerską i związkami zawodowymi. Dzięki temu dokonano sprawnego przekazania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Dzień po wyborze na stanowisko prezesa Zarządu PKN ORLEN, Jacek Walczykowski wraz z członkami Zarządu spotkał się w Płocku z kadrą menedżerską oraz przedstawicielami organizacji związkowych działających w Koncernie. Podczas wszystkich spotkań Jackowi Walczykowskiemu towarzyszył odchodzący ze stanowiska były prezes ORLENU Zbigniew Wróbel. – To symboliczne, a zarazem profesjonalne przekazywanie sobie steru przy tej łodzi, za co bardzo dziękuję prezesowi Walczykowskiemu – powiedział Zbigniew Wróbel. Swojemu następcy życzył cierpliwości, tolerancji i konsekwencji w działaniu, natomiast wszystkim członkom Zarządu – realizacji wszystkich wizji służących rozwojowi Koncernu.

Nowy Prezes Zarządu wyznaczył działania na najbliższy okres - istotne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Zaznaczył, że sukcesy, jakie osiągnęła Spółka i doskonałe wyniki finansowe świadczą o profesjonalizmie osób, które nią dotąd zarządzały. – Po dwóch latach kierowania spółką, każdy menedżer chciałby mieć na swoim koncie takie sukcesy – mówił Jacek Walczykowski. Zapewnił, że wszystkie rozpoczęte i realizowane w ORLENIE projekty muszą być zgodnie z planem zakończone. Podczas spotkania z kadrą menedżerską nowy Prezes Zarządu miał okazję poznać wszystkich dyrektorów raportujących oraz dowiedzieć się, za jakie obszary działania Spółki są odpowiedzialni. – Przez dwa i pół roku mojego kierowania spółką udało się tak skompletować grupę zarządczą, że mogę ją z czystym sumieniem rekomendować - podkreślił Prezes Wróbel, dziękując całej kadrze za współpracę.

Prezes Walczykowski przedstawił zasady, jakimi będzie się kierował we współpracy z kadrą menedżerską firmy. Deklarował, że preferuje analityczno-konsultacyjny tryb zarządzania i wypracowywania rozwiązań zespołowych - wspólnie z członkami Zarządu oraz menedżerami.

Z nowym szefem Zarządu ORLENU spotkali się także przedstawiciele organizacji związkowych. Wszyscy wyrazili gotowość współpracy z Prezesem, sygnalizując jednocześnie najpilniejsze sprawy do realizacji.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA