29.11.2004

Paszport do Europy

Coraz więcej klientów korzysta z międzynarodowej karty co-branded DKV/ORLEN. Jest to najnowsza spośród kart flotowych koncernu, umożliwia bezgotówkowy zakup paliw, towarów i usług drogowych w sieci ORLEN w Polsce i w sieci DKV w Europie. Kierowcy mają do dyspozycji ponad 20.000 komfortowych stacji i 6.000 punktów serwisowych. Jednym z atutów wspólnej karty jest możliwość niezwłocznego zwrotu podatku VAT, zawartego w cenie towarów i usług zakupionych za granicą.

DKV (DKV EURO SERVICE GmbH ) i PKN ORLEN S.A. jako pierwsze w Europie wprowadziły kartę paliwową, która łączy technologię mikroprocesorowej karty FLOTA z kartą magnetyczną międzynarodowej sieci DKV. Dzięki temu jest zarówno kartą płatniczą dla kierowców, jak i narzędziem kontroli kosztów i rozliczeń dla Twojej firmy.

Karta paliwowa DKV/ORLEN jest przeznaczona dla klientów instytucjonalnych m.in. dla firm spedycyjnych, handlowych, produkcyjnych. Dla klientów generuje ona tym większą wartość, im więcej pojazdów (jednej firmy) porusza się po drogach Europy.

Mikroprocesor umieszczony w karcie pozwala na korzystanie z programu FLOTA i zapewnia kompleksową obsługę taboru w kraju. Umożliwia on kierowcom zakup paliw, towarów i usług w sieci ponad 1 600 stacji ORLEN na terenie Polski oznaczonych logo FLOTA. Pasek magnetyczny, umieszczony na rewersie karty, umożliwia zakup paliw, akcesoriów samochodowych oraz korzystanie z wielu dodatkowych usług drogowych podczas podróży poza granicami Polski we wszystkich punktach oznaczonych logo DKV. W chwili obecnej kartą DKV/ORLEN można płacić na 20 000 stacji i 6 000 punktów serwisowych w Europie.

Szczegółowe informacje o karcie DKV/ORLEN można znaleźć na www.orlen.pl

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA