16.11.2004

Wyniki PKN ORLEN - III kwartał 2004

W okresie od lipca do września Grupa Kapitałowa PKN ORLEN osiągnęła najlepszy kwartalny wynik finansowy w historii spółki. Skonsolidowany zysk netto sięgnął 837 mln zł wg MSSF. Realizacja planu redukcji kosztów operacyjnych, od początku roku przyniosła już 488 mln zł oszczędności.

Najważniejszym czynnikiem kształtującym warunki gospodarcze w tym okresie był wzrost cen ropy o ponad 46%. W tym samym czasie różnice w notowaniach gatunków ropy Ural i Brent, sięgnęły 4,30 USD na baryłkę.

Produkcja przemysłowa w ciągu trzech kwartałów wzrosła o 9,3% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Z punktu widzenia branży paliwowej istotnym jest fakt, iż w porównaniu do III kw. 2003 r., sprzedano tylko o 0,5% więcej nowych samochodów, ale równocześnie lawinowo wzrósł import aut używanych. Wzrost krajowego zużycia paliw (benzyny, ON i Ekoterm) oceniany jest na ok. 3,3%. Udział sprzedanych przez PKN ORLEN paliw płynnych w zużyciu krajowym w ciągu 9 miesięcy tego roku oszacowano na 62,9% w przypadku benzyn, 49,9% dla olejów napędowych i 59,1% dla Ekotermu.

W ciągu trzech kwartałów br. przychody Koncernu w porównaniu z trzema kwartałami 2003 r. wzrosły o 28%. Program redukcji kosztów przyniósł w III kwartale 182 mln zł oszczędności, zaś od początku roku już 488 mln zł, podczas gdy plan na cały rok przewidywał oszczędności w granicach 450-500 mln zł.

Głównym obszarem przychodów Koncernu pozostaje segment rafinerii, hurtu i logistyki. Dzięki korzystnym warunkom zewnętrznym, wzrostowi efektywności i wielkości sprzedaży w trzecim kw. br. obszar ten dał 770 mln zł zysku, czyli o 457 mln zł więcej niż w trzecim kw. 2003 roku. Program redukcji kosztów w tym segmencie przyniósł ponad 68 mln zł. Jednocześnie wzrosła ilościowa sprzedaż zewnętrzna paliw odpowiednio o: 24,3% oleju napędowego, 12% benzyn i prawie 35% lekkiego oleju opałowego. Ogółem sprzedaż produktów lekkich wzrosła 22,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r.

W segmencie sprzedaży detalicznej zysk za III kw. br. wyniósł 81 mln zł i w porównaniu z III kwartałem 2003 r był wyższy o 30,6%, tj.19 mln zł.

W stosunku do trzech kwartałów 2003 roku, segment petrochemiczny od początku 2004 .r osiągnął aż 300%-owy wzrost zysku. Jest to efekt szczytowej koniunktury na rynkach światowych na petrochemikalia i nawozy, wytwarzane przez PKN ORLEN i ANWIL. Nastąpił zarówno wzrost ilościowy jak i wartościowy sprzedaży głównych produktów tych firm. Zysk operacyjny ORLENU i ANWILU w tym obszarze wyniósł odpowiednio 182 mln zł i 64 mln zł. W stosunku do III kw. 2003r. zysk tego segmentu wzrósł o 85%.

- Tak dobre wyniki PKN ORLEN wynikają z jednej strony ze zwiększania efektywności działania firmy i powodzenia programu redukcji kosztów, z drugiej zaś strony z korzystnych dla branży trendów rynkowych. Zarówno ceny ropy na światowych rynkach jak i korzystne trendy w polskiej gospodarce pomogły nam w osiągnięciu takich wyników. Mamy jednak świadomość, że dobra koniunktura nie trwa wiecznie i aby nadal generować dobre wyniki, Spółka musi koncentrować się na wzroście efektywności i dalszej redukcji kosztów – mówi Paweł Szymański, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA