03.02.2004

Myśl globalnie - działaj lokalnie

Spotkanie Prezydium Forum Dla Płocka i Komitetu Sterującego Funduszu Grantowego, jakie odbyło się dziś w siedzibie PKN ORLEN S.A. w Płocku, poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej współpracy na rzecz rozwoju Płocka w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego między Miastem Płock, PKN ORLEN S.A., Levi Strauss i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.