26.02.2004

Rekord finansowy ORLENU po 4 kwartałach 2003

PKN ORLEN SA konsekwentnie realizuje strategię wzrostu wartości firmy. Spółka osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto wysokości 1 041 milionów złotych (skonsolidowany wg MSSF). Wdrażany w firmie program redukcji kosztów operacyjnych dał efekt 144 mln złotych oszczędności.

W ciągu czterech kwartałów 2003 roku PKN ORLEN SA wypracował rekordowe skonsolidowane wyniki: zysk operacyjny wyniósł 1 328 mln złotych, czyli wzrósł o 81,7% w stosunku do roku poprzedniego, a zysk netto osiągnął poziom 1 041 mln złotych - o 147 % więcej niż w 2002 r. Tak dobry wynik ukształtowały przede wszystkim trzy elementy: program redukcji kosztów, wdrożenie rebrandingu oraz realizacja pierwszego etapu restrukturyzacji grupy kapitałowej. Ponadto pozytywnie na wynik wpłynęły także czynniki zewnętrzne: wyższe notowania, marże rafineryjne na świecie oraz pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego w Polsce i rosnąca konsumpcja paliw.

Rozpoczynając wdrażanie inicjatyw oszczędnościowych koncern deklarował ograniczenie kosztów w 2003 roku na poziomie między 80, a 130 mln złotych. Po sześciu miesiącach trwania programu firma uzyskała efekty o wartości aż 144 mln zł. Najlepsze rezultaty – 120 mln zł przyniosła realizacja inicjatyw w produkcji i logistyce.

W ubiegłym roku firma działała w sprzyjających dla sektora naftowego, warunkach. W ciągu tego okresu ceny ropy wzrosły średnio o 15,3%, a marża rafineryjna z 1,04 USD na baryłkę podniosła się do 3,06 USD/b. Poprawiło się także otoczenie determinujące funkcjonowanie rynku krajowego. Chociaż stopa bezrobocia jest nadal wysoka , zaobserwowano wyższy poziom PKB (o 3,7%) wskazujący na ożywienie gospodarcze. W efekcie o ponad 16% wzrosła sprzedaż nowych aut i krajowa konsumpcja paliw.

Znaczną poprawę wyników segmentu sprzedaży detalicznej za ubiegły rok ORLEN zawdzięcza budowaniu silnej marki, rozwojowi sprzedaży produktów pozapaliwowych i skutecznej realizacji strategii maksymalizacji całkowitego wolumenu marży. Rezultat - w ciągu ostatnich trzech kwartałów wynik segmentu wzrósł o 117 mln złotych skutkiem czego, efekt całego 2003 r. jest wyższy niż rok wcześniej o 66 mln złotych. Odnotowano przy tym znaczne zwiększenie zainteresowania LPG i olejami napędowymi, których udział w strukturze sprzedaży systematycznie rośnie, równoważąc spadek konsumpcji benzyn.

Wciąż zwiększa się zainteresowanie programem lojalnościowym VITAY. Założenia przewidywały powiększenie grona klientów korzystających z programu do liczby 4,3 mln. Rezultat ubiegłego roku przekroczył plan o 100 tysięcy użytkowników. Na 2004 rok koncern zakłada przystąpienie do programu kolejnych 700 tysięcy lojalnych klientów.

Świetne wyniki osiągnęła również niemiecka sieć stacji ORLENU przynosząc w ciągu 10 miesięcy działalności ponadplanowy zysk netto wysokości 5 mln zł. Osiągnięcie jest warte podkreślenia, bowiem na ten wstępny okres nie zakładano zysków, a dodatkowo rynek naszych zachodnich sąsiadów odnotował prawie 3 - procentowy spadek sprzedaży paliw w porównaniu do roku 2002. Dzięki umowom swap z koncernami międzynarodowymi, realizowanymi w Polsce i w Niemczech, sprzedaż paliw ORLENU na rynku krajowym wzrośnie o dodatkowe 400 tys ton paliw. Synergie z tego tytuły szacowane są na ok. 10 mln Euro.

Zgodnie z prorynkową orientacją firmy, zmiany w zapotrzebowaniu rynkowym przekładają się bezpośrednio na produkcję rafineryjną i sprzedaż hurtową. Dlatego wyniki tego segmentu w podsumowaniu 4 kwartałów 2003, odzwierciedlają podobnie jak detal, substytucję benzyn olejem napędowym i LPG. Zaspokojenie popytu rynku na zwiększone zapotrzebowanie na oleje napędowe było możliwe dzięki zakończeniu modernizacji instalacji Hydrokrakingu. W efekcie optymalizacji marży i korzystnego kwotowania paliw wynik według LIFO działalności rafineryjnej i hurtowej w ubiegłym roku jest wyższy, od poziomu 2002 r, o 150%. Wprawdzie zakład produkcyjny ORLENU przerobił w analizowanym czasie o 5,7 % mniej ropy, ale zwiększył uzysk produktów białych o 1,3%, a paliw o 1,7%.

O 109% rezultaty swojej działalności poprawił segment petrochemiczny grupy kapitałowej. Wynik ten ukształtowały głównie - wyższa sprzedaż nawozów i monomerów, wzrost zysku netto Anwilu o ponad 300% oraz efekt wniesienia aportu do Basell Orlen Polyolefins.

Wymierne efekty przynoszą, wdrażane w grupie kapitałowej, programy restrukturyzacyjne. Realizując ich założenia, w minionym roku sprzedano 25 spółek działalności pozapodstawowej. Automatycznie poziom zatrudnienia w grupie obniżył się o ponad 1,5 tys. osób. Plany na 2004 r. przewidują redukcję grupy o kolejne 21 podmiotów i tym samym zmniejszenie ilości pracowników o następne 1,6 tys. osób. Zainicjowany został już proces zbycia udziałów w Polkomtelu. Obecnie jest on na etapie umowy o sprzedaży akcji w konsorcjum z polskimi współudziałowcami.

- Miniony rok był okresem odważnych przedsięwzięć, które przyniosły oczekiwane rezultaty. Postawiliśmy wiele celów strategicznych i dzięki wytężonej pracy dziś możemy naszym akcjonariuszom przedstawić najwyższe wyniki finansowe w historii spółki. Firma zyskała na wartości,( ok. 50%) z 2 mld USD w 2002 na 3 mld dziś. Znaczny wzrost notowań wprowadził koncern do grona najbardziej zyskownych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych. To jednak dopiero część drogi. Jesteśmy w trakcie wielu przedsięwzięć akwizycyjnych, jak współpraca z MOL, przetarg na zakup udziałów Unipetrolu czy prywatyzacja rumuńskiego Petromu, których celem ostatecznym jest konsolidacja regionalna. Deklarujemy również osiągnięcie szeregu celów operacyjnych, mających wesprzeć dalszy wzrost wartości spółki. Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli rozliczyć się z ich realizacji z równie rewelacyjnymi efektami – podsumował Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., Zbigniew Wróbel.

Biuro Prasowe