14.05.2004

1 kw. 2004 - skuteczna strategia

Zysk netto Grupy PKN ORLEN S.A. w wysokości 397 mln zł (wg MSSF), większy o 11,8% w porównaniu do I kw. 2003 roku jest najlepszym kwartalnym rezultatem finansowym w historii spółki. Pełna realizacja planu redukcji kosztów operacyjnych przyniosła w tym okresie 143 mln zł oszczędności. Akceptowalna społecznie polityka redukcji zatrudnienia zaowocowała zmniejszeniem ilości pracowników spółek grupy kapitałowej o 599 osób. Koncern potwierdził skuteczność strategii ekspansji międzynarodowej poprzez wygraną w przetargu na 63% akcji czeskiego Unipetrolu.

Najważniejszym czynnikiem kształtującym warunki gospodarcze tego okresu był wzrost cen ropy, który wyniósł średnio o 1,7% w porównaniu do I kw. 2003 r. Mimo spadku marży rafineryjnej o 21,6% (y-o-y), pozostała ona na dość wysokim poziomie. Odnotowano również prawie 42% wzrost różnicy w notowaniach gatunków ropy Ural i Brent w ujęciu rok do roku. Taki układ elementów makroekonomicznych sprzyjał osiągnięciu przez PKN ORLEN w I kw. bieżącego roku, satysfakcjonujących wyników finansowych.

Mimo nadal wysokiej stopy bezrobocia, polska gospodarka utrzymuje tendencję wzrostową PKB. Z punktu widzenia branży paliwowej istotnym jest fakt, iż w porównaniu do I kw. 2003 r. sprzedano o ok. 22,5% więcej nowych samochodów, a szacunkowy wzrost krajowej konsumpcji paliw (benzyny, ON i Ekoterm) wyniósł ok. 6%.

Odnotowano wzrost przychodów o 27,5%. Widoczne efekty programu redukcji kosztów osiągnięte poprzez 350 inicjatyw przyniosły 143 mln zł oszczędności. Na wynik netto w Spółki miała również wpływ dywidenda z Polkomtela, w wysokości 68 mln wyższa niż w I kw. 2003 r. (47 mln zł ).

Segment rafineryjny i sprzedaży hurtowej przyniósł w tym okresie zysk operacyjny w wysokości 424 mln zł. Biorąc pod uwagę metodę wyceny wg LIFO stanowi to wzrost o 5% w porównaniu do I kw. 2003 r. Poprawie uległa koniunktura na rynku krajowym. Dzięki kontraktom na dostawę paliw, z koncernami zagranicznymi, PKN ORLEN zwiększył sprzedaż produktów lekkich o 6,8%. Koncern odnotował również zwiększenie premii lądowej do 103 mln zł i wzrost eksportu o 40% jako wynik realizacji strategii maksymalizacja wolumenu marży i korzystnych kwotowań paliw. W ramach programu redukcji kosztów operacyjnych obszar logistyki wypracował oszczędnościach na poziomie 35 mln zł.

W obszarze sprzedaży detalicznej czynnikiem determinującym efekty jest sezonowość, bowiem historycznie popyt na paliwa jest zawsze najsłabszy w I kwartale roku. Na wyniku operacyjnym segmentu zaważył głownie rezultat ORLEN Deutschland. Ostatecznie segment detaliczny zanotował wynik o 5 mln lepszy niż w I kw. 2003 r.
Detaliczna sprzedaż skonsolidowana wzrosła o 18,1% głównie dzięki konsolidacji efektów działalności sieci niemieckiej. Spadek wolumenów benzyn równoważony przez zwiększenie wolumenów ON i gwałtowny wzrost sprzedaży LPG wpłynął na całkowity wzrost sprzedaży o 1,8% na stacjach własnych PKN ORLEN (CoDo) w odniesieniu do I kw. 2003 r. Pozytywny wynik segmentu detalicznego w Polsce był silnie wsparty przez przyjętą strategię maksymalizacji marży, również na produktach pozapaliwowych i usługach.

W segmencie petrochemicznym Grupy PKN ORLEN S.A. odnotowano wysoką zyskowność na poziomie operacyjnym 202 mln zł. Uwzględniając pozytywny efekt wniesienia aportu do spółki Basell ORLEN Polyolefins w I kw. 2003 r. na poziomie 112 mln zł, można stwierdzić, iż efektywnie wynik tego segmentu wzrósł w I kw. 2004r. o 106% w porównaniu do I kw. 2003 r. Głównymi przyczynami była widoczna poprawa koniunktury na rynku nawozów sztucznych, co przy poprawie poziomu marż skutecznie równoważy niższy poziom sprzedaży w tym segmencie. Spółka grupy kapitałowej - Anwil osiągnęła poprawę zysku operacyjnego o 51 mln zł, co w przełożeniu na zysk netto daje efekt wzrostu o ponad 650%. Bezpośredni wpływ na wynik segmentu petrochemicznego miała również spółka Basell-ORLEN Polyolefins, która w I kw. 2004 r. wniosła do wyników skonsolidowanych koncernu - 12 mln zł.

Wyniki spółki ewidentnie pokazują efekty naszej konsekwencji w realizacji przyjętej strategii. Otoczenie rynkowe nam sprzyjało - z wyjątkiem rynku niemieckiego, a elastyczna i konstruktywna polityka zarządzania koncernem daje pozytywne rezultaty. Dzięki temu możemy przekazać kolejne zadowalające informacje naszym akcjonariuszom - podsumował wyniki za I kwartał 2004 r., Zbigniew Wróbel, Prezes Zarządu PKN ORLEN SA.

Biuro Prasowe
PKLN ORLEN S.A.