10.03.2004

Jedna karta, dwie możliwości

Przede wszystkim możliwości.

Jest to pierwsza w Europie karta, wykorzystująca jednocześnie, możliwości technologii mikroprocesorowej karty FLOTY Polskiej, z kartą magnetyczną międzynarodowej sieci DKV. Dzięki umieszczonemu na karcie mikroprocesorowi, klienci mają dostęp do zakupów paliw, towarów i usług w sieci PKN ORLEN. Ponadto wszystkie transakcje ich floty mogą być monitorowane przez Internet. Istnieje także możliwość programowania limitów na karcie. Pasek magnetyczny umieszczony na rewersie karty, umożliwia natomiast zakupy paliw, akcesoriów samochodowych, regulowania dodatkowych usług podczas podróży (opłaty drogowe - winiety, autostrady, tunele, mosty, promy, serwis holowania, serwis ogumienia, serwis dla chłodni i innych pojazdów specjalnych, naprawy warsztatowe) poza granicami Polski we wszystkich punktach oznaczonych logo DKV. Dodatkowy atut korzystania z dwusystemowej karty, to możliwość niezwłocznego zwrotu podatku VAT z transakcji zagranicznych dla klientów programu FLOTA, razem z bieżącym rachunkiem za transakcje. W przypadku firm niekorzystających z produktu NIP (Net Invoicing Program - Program Fakturowania Netto), czas oczekiwania na zwrot zagranicznego podatku VAT, wynosi średnio do roku, w zależności od kraju, w którym transakcja miała miejsce.

Przede wszystkim prostota.

Zaletą nowego rozwiązania jest minimalizacja formalności w uzyskaniu karty DKV/ORLEN. Rodzaj finansowego zabezpieczenia transakcji na karty co-branded ustalany jest indywidualnie, co pozwala na dopasowanie oferty do możliwości kontrahenta. Po podpisaniu umowy klient otrzymuje jeden kod dostępu, umożliwiający korzystanie z zarówno z możliwości FLOTY, jak i DKV. Takie rozwiązanie gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przez kierowców. Dużym ułatwieniem dla firm jest rozliczanie za pomocą jednej płatności, przy jednoczesnym pełnym raportowaniu wszystkich transakcji.

Informacje o systemie FLOTA w PKN ORLEN S.A.

W programie FLOTA uczestniczy 1570 stacji paliw w całym kraju. Polscy klienci korzystają w ramach programu FLOTA z ponad 120 tysięcy aktywnych kart. Karty flotowe ORLENU są wydawane dla firm bez względu na zużycie paliwa, czy liczbę pojazdów. Umożliwiają bezgotówkowe zakupy paliw, towarów i usług w największej w kraju sieci detalicznej. W ofercie programu przewidziano dwa rodzaje kart. Karta typu S - wystawiana na numer rejestracyjny auta, oraz typu K - wystawiana imiennie na kierowcę. Dla wygody klienta ustalane są indywidualne limity ilości tankowanego paliwa, jak również wartości produktów i usług.

Informacje o systemie DKV Card w DKV Euro Service.

W systemie DKV Card uczestniczy ponad 20 000 stacji paliw w 40 krajach Europy i Afryki Płn. W ramach programu wydano ponad 700 000 kart, z których korzysta ponad 70 000 klientów i ponad 40 000 parnerów handlowych. W ramach systemu klienci mogą skorzystać z DKV Mobile Serwis, umożliwiający naprawy, ratownictwo, holowanie, serwis ogumienia, a także szybką pomoc w razie awarii w całej Europie. Ponadto do ich dyspozycji jest również DKV Non-Stop Serwis, dzięki któremu kierowcy mogą płacić za autostrady, tunele i promy.

Kontakt handlowy:

Dział Sprzedaży Kart Flotowych, ul. Chemików 7 + 48 24 365 25 05 , 09-411 Płock www.orlen.pl, flota@orlen.pl

Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A