23.03.2004

"Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" 29 marca w Płocku

Aktualna sytuacja na polskich drogach, gdzie systematycznie rośnie ilość pojazdów przy jednoczesnym fatalnym stanie dróg, wymaga stanowczych i skutecznych działań zapewniających najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego poczucie bezpieczeństwa. Stąd tak ważne wydają się rozwiązania kompleksowe, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie „Polska 2010 – Europa dla Polski” od września 2000 roku realizuje program „Kacper - dziecko bezpieczne na drodze”, którego zasadniczą cechą jest właśnie systemowa realizacja zamierzonych celów. W bieżącym roku program objęty został honorowym patronatem Fundacji ORLEN Dar Serca. Patronat medialny nad programem objęła „Gazeta Policyjna”.

Podstawowe cele tego programu to m.in.:

wyposażenie dzieci i młodzieży w odblaskowe i fluorescencyjne elementy zabezpieczające w ruchu drogowym,
edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych (nauczycieli, wychowawców i rodziców) z zakresu wychowania komunikacyjnego.
W ramach zadań podejmowanych wspólnie z Policją, władzami oświatowymi i samorządowymi największym zainteresowaniem cieszą się imprezy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Tego typu impreza zostanie zorganizowana przy współpracy z Fundacją ORLEN Dar Serca w dniu 29 marca 2004 roku w Domu Technika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku. Imprezie towarzyszył będzie pokaz sprzętu ratownictwa drogowego Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku zaprezentują pokazową akcję antyterrorystów i tresury psa. Celem imprezy edukacyjnej jest promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

W imprezie weźmie udział około 350 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z Płocka i powiatu. Impreza przetestowana została w wielu regionach kraju, gdzie uznano ją za jedną z najlepszych form edukacji dzieci w zakresie poprawy warunków ich uczestnictwa w ruchu drogowym. Uzyskała pozytywne opinie nie tylko samych uczestników (dzieci, nauczycieli, rodziców), ale przede wszystkim władz oświatowych, policji i tych instytucji, które statutowo odpowiedzialne są za poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.