19.08.2004

Czas na staż

Rozpoczęła się kolejna edycja programu stażowego w PKN ORLEN. W ciągu dwóch lat koncern umożliwił odbycie stażu prawie 130 bezrobotnym absolwentom. Program realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. Adresatami są absolwenci szkół średnich i wyższych, którzy po zakończeniu edukacji nie znaleźli zatrudnienia, a są zarejestrowani jako bezrobotni.

Od połowy sierpnia tajniki pracy zawodowej w koncernie zgłębia grupa 50 osób. Ich staż potrwa 5 miesięcy. Trafili oni zarówno do obszarów produkcyjnych, jak i administracyjnych firmy. Dla każdego absolwenta przygotowany został odrębny program stażowy, który jest realizowany pod kierunkiem opiekunów.

- Wyboru stażystów do obecnej edycji, rozpoczętej w połowie sierpnia, dokonaliśmy spośród ponad 100 ofert złożonych nam przez Urząd Pracy. Procedura naboru obejmowała analizę życiorysu i listu motywacyjnego, rozmowy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne. Oceniając kandydatów zwracaliśmy szczególną uwagę na ukończony kierunek studiów, znajomość języka angielskiego oraz dotychczasową aktywność społeczną i naukową - powiedział kierownik Zespołu Doboru Zawodowego, Mikołaj Koterski.

Program stażowy dla absolwentów koncern realizuje już od września 2002 roku. Tym samym firma umożliwia młodym ludziom wstąpienie w szeregi osób aktywnych zawodowo, naukę podejmowania decyzji, odpowiedzialności i pracy w zespole. Stażyści mają sprawdzonych i doświadczonych opiekunów, którzy jako mentorzy młodych pracowników stanowią gwarancję dobrego wykorzystania czasu na zdobycie konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności.