05.08.2004

NWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Gruntowne zmiany w składzie Rady Nadzorczej to najważniejsze z postanowień dzisiejszego posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Ponadto akcjonariusze zdecydowali o wprowadzeniu zmian do regulaminu walnego zgromadzenia oraz wyrazili zgodę na zbycie lub wydzierżawienie obszaru gospodarki osadowej Wydziału Ścieków i Utylizacji, funkcjonującego w strukturach koncernu.

Akceptując porządek dzisiejszych obrad, na wniosek Commerciale Union, akcjonariusze postanowili zrezygnować z głosowania ostatniego z punktów -w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady Nadzorczej.

Kolejnym postanowieniem dzisiejszego ZWZ było wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującego w strukturach PKN ORLEN, którą stanowi obszar gospodarki osadowej Wydziału Ścieków i Utylizacji.

Najważniejszym punktem obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze zaakceptowali wniosek przedstawicieli Skarbu Państwa o odwołanie pięciu członków rady: Jana Wagi, Andrzeja Studzińskiego, Krzysztofa Szlubowskiego, Janusza Zielińskiego oraz Ryszarda Ławniczaka. Członek RN, Andrzej Wieczerzak przed rozpoczęciem obrad przekazał na ręce przewodniczącego rady swoją rezygnację z zajmowanej funkcji.
Na wakujące funkcje w radzie ZWZ przyjęło kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy: Skarb Państwa, Naftę Polską, PZU oraz Commerciale Union. Tym samym obecny skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. jest następujący:
Jacek Bartkiewicz- przewodniczący
Krzysztof Lis - członek (niezależny)
Ireneusz Wesołowski - członek (niezależny)
Krzysztof Żyndul - członek
Małgorzata Okońska-Zaremba- członek
Maciej Gierej - członek
Piotr Osiecki - członek
Raimondo Eggink- członek
Michał Stępniewski - członek
Życiorysy nowych członków RN dostępne będą w dniu jutrzejszym na stronie internetowej www.orlen.pl

Ostatnim punktem poddanym pod głosowanie była propozycja zmian w regulaminie walnego zgromadzenia. Spod głosowania na wniosek Zarządu wycofano część uchwały mówiącą o dodaniu do regulaminu paragrafu 14 a, zawierającego wskazania w zakresie wyboru rady nadzorczej w głosowaniu grupami. Pozostałe proponowane zmiany regulaminu, z drobnymi technicznymi modyfikacjami, zostały uchwalone.

Pełna treść podjętych uchwał dostępna będzie na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce - relacje inwestorskie.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN S.A.