20.08.2004

Oświadczenie SpółkiOŚWIADCZENIE

PKN ORLEN S.A. deklaruje pełną współpracę w zakresie udostępnienia materiałów, Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami SP w spółce PKN ORLEN oraz zarzutu wykorzystywania służb specjalnych (d.UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN ORLEN S.A., jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa, podobnie jak przekazuje wszystkie żądane dokumenty prokuraturze.

Sugestie wskazujące na niechęć Spółki do ewentualnego przekazywania dokumentów Komisji Śledczej są bezzasadne.

W związku z tym, że badanie przez Komisję Sejmową spółki publicznej PKN ORLEN S.A., której papiery wartościowe są notowane na giełdach w Warszawie i Londynie, ma charakter precedensowy, Zarząd zwrócił się do renomowanych kancelarii prawnych o opracowanie opinii dotyczącej procesu i zakresu udostępnianych dokumentów w aspekcie bezpieczeństwa obrotu papierami wartościowymi i ochrony interesów akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż PKN ORLEN S.A jako poważny uczestnik życia gospodarczego niezmiennie stosuje przejrzyste zasady współpracy ze wszystkimi swoimi interesariuszami, w tym także organami państwowymi. Działania PKN ORLEN S.A. naturalnie i niezmiennie opierają się na obowiązujących przepisach prawa, procedurach wewnętrznych oraz ekspertyzach prawnych. Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A.