17.08.2004

Prezentacja rajdu ORLEN TROPHY 2004

Już za niespełna miesiąc (11 września) rozpoczyna się kolejna edycja rajdu ORLEN TROPHY 2004. Szczegóły imprezy przedstawione zostały na dzisiejszej krakowskiej konferencji prasowej. Patronat medialny nad ORLEN TROPHY objęły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Krakowska”, TVP3 oraz „Radio Kraków”.

ORLEN TROPHY 2004 jest imprezą towarzysko-integracyjną, której celem jest wspólna zabawa i doskonalenie Swoich umiejętności, a nie współzawodnictwo za wszelką cenę. Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na dwie grupy: turystyczną i sportową. Na podstawie porozumienia pomiędzy organizatorami ORLEN TROPHY i Rainforest Challenge tegoroczny rajd ORLEN TROPHY będzie równocześnie polską eliminacją słynnego rajdu Rainforest Challenge.

Patronat medialny nad ORLEN TROPHY objęły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Krakowska”, TVP3 oraz „Radio Kraków”. Akredytacje dla wszystkich dziennikarzy, którzy zdecydują się na obsługę prasową rajdu są bezpłatne. Ankieta niezbędna do uzyskania akredytacji oraz wszelkich innych dodatkowych informacji na www.orlentrophy.pl