13.08.2004

Rosnąca wartość spółki

Kolejny najwyższy w historii spółki zysk netto osiągnięty po II kw. i I półroczu tego roku, udana realizacja programu redukcji kosztów, wzrost sprzedaży hurtowej i osiągnięcie kolejnego etapu tworzenia koncernu środkowoeuropejskiego. To tylko kilka elementów potwierdzających, że PKN ORLEN S.A. jest na właściwej drodze do podwojenia ekonomicznej wartości firmy dla akcjonariuszy w 2006 roku.

Sprzyjająca koniunktura panująca na rynku i konsekwencja w realizacji strategii firmy, przyczyniły się do osiągnięcia, kolejnego już w historii spółki, najwyższego zysku netto w II kw. 2004 w wysokości 668 mln zł (wg. MSSF). To oznacza wzrost o 317,5% w stosunku do wyniki z II kw. 2003 roku. Największy wpływ na osiągnięty wynik w II kw. b.r. miały czynniki koniunktury w branży paliwowo-petrochemicznej oraz dobre rezultaty programu redukcji kosztów, przy jednoczesnych wzrostach zysku w poszczególnych obszarach funkcjonowania spółki.

Kompleksowy Program Redukcji Kosztów (KPRKO) w II kw. b.r. zgodnie z oczekiwaniami przyniósł zmniejszenie kosztów operacyjnych w wysokości 163 mln PLN, co dobrze rokuje na realizację 450 mln PLN w całym 2004 roku. To oznacza, że po II kw. b.r. spółka zrealizowała 68% planowanych oszczędności na ten rok. Warto zaznaczyć, ze największy wpływ na wynik programu KPRKO miały redukcje kosztów w obszarach produkcji i technologii (64 mln PLN) oraz logistyki (42 mln PLN) w samym II kwartale 2004 roku.

W obszarze rafineryjnym i sprzedaży hurtowej spółka zanotowała wzrost zysku o 495 mln PLN w stosunku do II kw. 2003 roku. Wpływ na pozytywny dla spółki wynik miało sprzyjające otoczenia rynkowe odzwierciedlone w rosnącym wolumenie sprzedaży oraz realizowanych marżach rafineryjnych, przy jednoczesnej redukcji najważniejszych kosztów działalności tego obszaru. Informacje o problemach finansowych firmy Jukos z początku lipca, oraz nadal niestabilna sytuacja w Iraku wpłynęły na drastyczny wzrost cen ropy kilkakrotnie bijąc historyczne rekordy najwyższych cen tego surowca na giełdach międzynarodowych. To spowodowało wzrost marży rafineryjnej o 138,4% do poziomu 5,84 dolara za baryłkę w stosunku do II kw. 2003 roku, co istotnie wpłynęło na ten obszar działalności.

Zysk operacyjny działalności detalicznej w II kw. br. wzrósł o 14 mln PLN w stosunku do II kw. 2003 roku. Wpływ na dobry wynik w tym obszarze również miał program redukcji kosztów.

W zakresie działaności petrochemicznej, w stosunku do II kw. 2003 roku, spółka zanotowała wzrost zysku o 35 mln PLN. Również w tym obszarze znaczącą rolę odegrał program redukcji kosztów, jak również znaczące poprawa koniunktury w naszych spółkach zależnych, jak w przypadku firmy Anwil. Strategiczna działalność Koncernu jest kontynuowana zgodnie z przedstawianymi planami. Dzięki dobrze obranej strategii, PKN ORLEN S.A. osiąga kolejne etapy rozwoju, którego celem jest budowa środkowoeuropejskiego koncernu. W maju Koncern podpisał umowę prywatyzacyjną z czeskim Narodowym Funduszem Majątku o zakup ok. 63% akcji giełdowego holdingu petrochemicznego Unipetrol. Na przełomie III/IV kwartału Koncern, spodziewa się formalnego przejęcia czeskiego Unipetrolu, po uzyskaniu zgody od Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzone są wytężone prace nad przygotowaniem docelowego zarządzania oraz wykorzystaniem synergii połączonych firm, PKN ORLEN i Unipetrol.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN