10.08.2004

Uroczyste ślubowanie polskiej ekipy olimpijskiej

Bezpośrednio przed ślubowaniem Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski wspólnie z Prezesami Polskich Związków Sportowych, wręczyli sportowcom reprezentującym 12 dyscyplin, nominacje oraz symboliczne piąte kółko olimpijskie. Na zakończenie części oficjalnej członkowie polskiej ekipy wspólnie z Prezydentem RP złożyli podpisy na fladze olimpijskiej oraz wpisali się do księgi pamiątkowej PKOL.

PKN ORLEN jako krajowy lider gospodarczy aktywnie wspiera polską ekipę i jej udział w igrzyskach.