27.08.2004

Uzupełnienie komunikatu Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA z 26 sierpnia b.r.

Aby jak najlepiej sprostać wymaganiom stojącym przed osobą pełniącą funkcję Prezesa, idealny kandydat powinien spełniać jak najwięcej z podanych niżej wymogów:

  • Stosowne doświadczenie w zakresie zarządzania dużymi firmami, w szczególności o strukturze holdingowej lub koncernowej
  • Doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu nowych strategii biznesowych, w tym także przejęć, sojuszy strategicznych, budowy struktur kapitałowych oraz inżynierii finansowej dla tych programów rozwoju
  • Doświadczenie w identyfikacji problemów organizacyjnych, instytucjonalnych, procesowych oraz zdefiniowaniu i realizacji programów restrukturyzacji, w tym także zarządzanie procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw pozyskanych w drodze fuzji i przejęć
  • Doświadczenie (zdobyte najlepiej w ramach organizacji międzynarodowej) w zakresie procesów zarządczych, procedur i tworzenia kultury organizacyjnej
  • Znajomość działalności i doświadczenie w zarządzaniu firm opartych o dużą infrastrukturę, funkcjonujących w strukturze rozproszonej i rozległej, także z istotnym elementem sprzedaży B2B i B2C
  • Doświadczenie w pracy dla firmy o zróżnicowanym akcjonariacie
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą
  • Doświadczenie i wiarygodność w budowaniu relacji z interesariuszami (akcjonariusze, instytucje finansowe, rząd, związki zawodowe, itp.)
  • Umiejętność jasnego i przekonywującego przekazywania strategii i wizerunku firmy.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A.