12.01.2004

Unipetrol - PKN ORLEN złożył ofertę

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., złożył dziś ofertę wstępną na nabycie 62.99% akcji ("Akcje") największego czeskiego przedsiębiorstwa petrochemicznego Unipetrol, a.s. oraz wierzytelności przysługujących Česká konsolidační agentura wobec pewnych podmiotów z Grupy Unipetrol, jak również na nabycie części akcji SPOLANA, a.s. ( zwanych dalej "Aktywami ČKA"). Akcje i Aktywa ČKA oferowane są przez czeski Fundusz Majątku Narodowego w ramach procesu prywatyzacji.