03.09.2004

PKN ORLEN Mecenasem Festiwalu Dialogu Czterech Kultur

PKN ORLEN już od 3 lat jest Mecenasem Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, który odbywa się w Łodzi w dniach 3 - 4 września 2004 roku.

Ideą festiwalu jest prezentacja dorobku czterech kultur - polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej, budowanie pomostu pomiędzy historią, a rzeczywistością, wskazywanie drogi do harmonijnego współżycia wielu nacji bez względu na historyczne obciążenia. Narzędziem do realizacji tego zadania jest kultura, która swoim uniwersalnym językiem najlepiej do wszystkich przemawia, buduje więzi bez uprzedzeń, stwarza perspektywę na całe pokolenia.

W nowej sytuacji gospodarczej rola państwa jako mecenasa i inspiratora uległa znacznej redukcji, a ciężar wspomagania wszelkiej aktywności artystycznej spoczął na dużych, silnych finansowo organizacjach, poczuwających się do odpowiedzialności za losy i rozwój rodzimej twórczości. Uznając, że jednym z najważniejszych kryteriów jakości życia jest uczestnictwo w kulturze, PKN ORLEN od lat pełni rolę mecenasa zapewniając wsparcie dla inicjatyw, różnej skali, również międzynarodowej, takich jak łódzki festiwal. Zasadnicze znaczenie dla Koncernu ma fakt, że dzięki przyjęciu tej roli, firma może choć w części przyczynić się do stymulowania twórczości artystycznej i rozwoju kultury w Polsce.

W ramach festiwalu, PKN ORLEN objął specjalny patronat nad koncertem "Hanna Banaszak i jej goście". Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory wybrane przez artystkę, towarzyszyć jej będą - Stanisław Sojka, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Maciej Urbaniak i Mirosław Czyżykiewicz.

Honorowy patronat nad festiwalem objął Prezes Rady Ministrów Marek Belka.

Program festiwalu dostępny na stronie www.4kultury.pl