24.06.2005

PKN ORLEN potwierdza zainteresowanie prywatyzacją Tupras

W nawiązaniu do ogłoszonej dzisiaj przez Agencję Prywatyzacyjną listy podmiotów zainteresowanych nabyciem pakietu 51% akcji Tupras należącego do tureckiego skarbu państwa, PKN ORLEN potwierdza swoje zainteresowanie uczestnictwem w tym procesie.

Zgodnie z ogłoszoną poprzednio strategią, PKN ORLEN analizuje dostępne możliwości ekspansji, mające na celu wzmocnienie swej pozycji jako czołowej spółki rafineryjno-paliwowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Podobnie jak w wypadku wszystkich innych inwestycji, PKN ORLEN będzie stosował rygorystyczne kryteria oceny rentowności dla wszelkich nowych możliwości rozwoju i zaangażuje się jedynie w przedsięwzięcia tworzące wartość dla akcjonariuszy w przeciągu całego cyklu biznesowego.