17.06.2005

Porozumienie w sprawie współpracy przy projektach wydobywczych

PKN ORLEN, Nafta Polska, Grupa Lotos oraz PGNiG podpisały porozumienie w sprawie zbadania możliwości współpracy stron przy uzyskiwaniu dostępu do projektów wydobywczych ropy naftowej (upstream).

Spółki zamierzają wspólnie opracować założenia rozwoju sektora wydobywczego za granicą, określające wspólne cele przy uzyskiwaniu dostępu do upstreamu. Założenia te mają obejmować obszary możliwych synergii uzyskanych dzięki wspólnemu działaniu stron oraz zakres i formę potencjalnych wspólnych działań.

W przypadku podjęcia w przyszłości decyzji i wspólnych projektach, rolę koordynatora pełnić będzie Nafta Polska, która będzie jednocześnie reprezentować Strony w kontaktach z instytucjami rządowymi w krajach będących przedmiotem zainteresowania Stron.

Intencją porozumienia jest zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, ich dywersyfikacja oraz wykorzystanie synergii wynikających ze współdziałania w tym zakresie. Porozumienie ma także pomóc w realizacji własnych strategii wszystkich Spółek a także rządowej „Strategii dla przemysłu naftowego w Polsce” z 24 września 2002 r.

Pierwszym krokiem w realizacji porozumienia będzie powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli Sygnatariuszy porozumienia, który zajmie się opracowaniem założeń tej współpracy. Zawarcie porozumienia nie wyklucza podejmowania przez poszczególne strony samodzielnych działań w obszarze sektora wydobywczego.