30.06.2005

Posiedzenie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

W dniu 30 czerwca 2005 r. odbyło się pierwsze po WZA posiedzenie Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, w dniu 29 czerwca 2005 roku, upłynęła 3-letnia kadencja Zarządu PKN ORLEN i jednocześnie wygasły mandaty wszystkich członków Zarządu Spółki (kadencja dotychczasowego Zarządu rozpoczęła się w 2002 roku i zgodnie z zapisami Statutu Koncernu trwała trzy lata). W związku z powyższym, na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w dniu 30 czerwca 2005 roku nastąpiło powołanie Zarządu PKN ORLEN S.A. na nową 3-letnią kadencję.

Rada Nadzorcza powołała na nową, 3 letnią kadencję P. Igora Chalupca na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego oraz na jego wniosek p.p. Wojciecha Heydla, Jana Maciejewicza i Cezarego Smorszczewskiego na Wiceprezesów Zarządu oraz Pawła Szymańskiego na Członka Zarządu.

Warunki kontraktów wszystkich Członków Zarządu pozostały bez zmian.

Na kolejną kadencję nie został powołany p. Janusz Wiśniewski, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za produkcję, hurt i logistykę. W związku z tym, obszarem produkcji i logistyki będzie kierował p. Czesław Bugaj, w randze Zastępcy Dyrektora Generalnego. Natomiast obszar hurtu nadzorować będzie Wojciech Heydel, Wiceprezes ds. Sprzedaży Detalicznej i Hurtu. Ponadto, zgodnie ze Statutem, Minister Skarbu Państwa ma prawo do wyznaczenia jednego członka Zarządu w Spółce.