30.04.2005

Oświadczenie Spółki w sprawie przesłuchania Krzysztofa Kluzka

W związku z zeznaniami byłego członka Zarządu PKN ORLEN Krzysztofa Kluzka, złożonymi na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Śledczej, PKN ORLEN publikuje oświadczenie.

Spółka stanowczo dementuje sugestie pana Krzysztofa Kluzka, jakoby w jakikolwiek sposób ograniczała jego swobodę wypowiedzi. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości, gdyż przykładamy ogromną wagę do otwartej polityki informacyjnej i transparentości w działaniach.

Jednym z kluczowych zadań pracującego w obecnym składzie od IV kwartału 2004 roku Zarządu Spółki – jest odbudowa nadszarpniętego wizerunku ORLENU. Poza stosowaniem zasad transparentności i etyki, konieczne jest również rozliczenie nieprawidłowości, jakie dotychczas wydarzyły się w Spółce. Zdecydowanie reagujemy na wszystkie sygnały w tej kwestii. Sprawy te są na bieżąco wyjaśniane, zarówno w postępowaniach wewnętrznych, jak i poprzez ścisłą współpracę z organami ścigania.

Z ubolewaniem stwierdzamy, iż większość z tematów wspomnianych w czasie przesłuchania jest Spółce znanych. Były lub są one szczegółowo badane podczas audytów wewnętrznych, zewnętrznych jak i postępowań prokuratorskich. Tam, gdzie stwierdzono udział pracowników Spółki, wyciągnięto w stosunku do nich konsekwencje. W toczących się postępowaniach, takie konsekwencje zostaną wyciągnięte w przypadku ich potwierdzenia.

Koncern ściśle współpracuje z organami śledczymi badającymi nieprawidłowości przy obrocie produktami naftowymi, a także z organami administracji, wskazując potencjalne luki w przepisach w tym zakresie, (np. przepisy akcyzowe). Wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości prawne w zapobieganiu i zwalczaniu takiej przestępczości. Czynimy to również poprzez Rady Nadzorcze i Zarządy spółek zajmujących się obrotem produktami paliwowymi wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Wszczynane są postępowania i kontrole wewnętrzne w spółkach, intensyfikowane są postępowania już się toczące. Przykładem tego typu działań są przeprowadzane audyty podatkowe i dochodzeniowe w Rafineriach Trzebinia i Jedlicze.

W I kwartale 2005 roku Zarząd Spółki uruchomił prace mające na celu kompleksowe uszczelnienie i monitoring systemu dystrybucji paliw.

PKN ORLEN S.A jest jedną ze sztandarowych firm polskiej gospodarki. Kilkadziesiąt tysięcy osób w Spółce, Grupie Kapitałowej i na stacjach paliw ciężko pracuje na jej sukces. Ubolewamy nad faktem, iż wysiłek wszystkich uczciwych pracowników jest negowany w powodu nieetycznych zachowań, które miały miejsce w przeszłości.