15.04.2005

PKN ORLEN podpisał umowę sprzedaży udziałów

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. informują, iż w dniu 14 2005 r. została zawarta umowa sprzedaży 24 udziałów stanowiących w dniu podpisania umowy 30,77% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoportu", pomiędzy PKN ORLEN S.A. jako sprzedającym i PERN "Przyjaźń" S.A. jako kupującym.

  • Cena sprzedaży jednego udziału wynosi 2.820.512,82 PLN
  • Łączna cena sprzedaży 24 udziałów wynosi 67.692.307,68 PLN
  • Zabezpieczeniem płatności kwoty będzie zastaw na sprzedawanych udziałach.