19.07.2005

Rada Nadzorcza powołała Członka Zarządu PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2005 roku na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z § 9 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 sierpnia 2005 r. p. Dariusza Witkowskiego na Członka Zarządu PKN ORLEN.

Pan Dariusz Witkowski, urodzony w 1966 roku, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od maja 2004 r. pełni funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej od roku 1995 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Spółek Publicznych i Finansów (od 1.12.1995 r. Naczelnik Wydziału, od 1.06.1999 r. Zastępca Dyrektora Departamentu, od 1.07.2000 r. – Dyrektor Departamentu).

Ponadto ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych: Studium Menedżerskie Mini MBA (Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania: University of Maryland i Uniwersytet Łódzki). Szkolenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (organizowanie przez amerykańską agencję U.S. Office of Personnel Management). Szkolenie związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego (organizowane przez PricewaterhouseCoopers, Artur Andersen, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce).