28.11.2005

Nowa marka ekonomiczna PKN ORLEN SA bliska kierowcom

„Bliska” – to nazwa nowej sieci ekonomicznych stacji paliw PKN ORLEN, przeznaczonych dla kierowców, którzy obok sprawdzonej jakości szukają również dobrej ceny. Po wprowadzeniu paliw segmentu premium, marka ekonomiczna jest kolejnym etapem realizacji strategii mającej na celu wzrost udziału PKN ORLEN w rynku detalicznym.

W ostatnich latach zmiany kształtujące polski rynek paliw, dokonały wyraźnego podziału rynku sprzedaży detalicznej według kryterium potrzeb klienta. Tym samym pojawiło się zapotrzebowanie na dwa rodzaje stacji: o wysokim i średnim standardzie.

PKN ORLEN zarządza siecią ponad 1900 stacji paliw o zróżnicowanym poziomie obiektów i oferty handlowej. Dostosowując się do trendów rynkowych Koncern w ogłoszonej w marcu bieżącego roku Strategii Rozwoju Sieci Detalicznej, zapowiedział uporządkowanie struktury sieci poprzez podział na stacje premium i ekonomiczne. Główne cele strategii dwóch marek to poprawa rentowności i efektywności stacji, która w dłuższej perspektywie ma przynieść wzrost udziału w rynku.

- Z przeprowadzonych analiz marketingowych wynika, że liczba nabywców oczekujących dobrej jakości paliw po atrakcyjnych cenach stale rośnie - obecnie stanowią oni 25% kierowców odwiedzających stacje paliw. Dynamika tego trendu pozwala przypuszczać, że w momencie zakończenia procesu zmiany struktury sieci PKN ORLEN, udział klientów w tym segmencie w 2009 roku wzrośnie do 33% – powiedział Wojciech Heydel, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży.

Przedstawiana dzisiaj nowa marka ekonomiczna Bliska będzie oferowała wysokiej jakości paliwa (Eurosuper 95, Super Plus 98, Ekodiesel, LPG) oraz podstawowe towary motoryzacyjne i spożywcze niezbędne na stacji paliw.

Cena paliwa na stacjach ekonomicznych będzie o kilka groszy niższa niż na stacjach premium. Zaoferowanie niższych cen stało się możliwe, dzięki obniżeniu kosztów funkcjonowania stacji poprzez ograniczenie wachlarza usług do standardu podstawowego i rezygnacji z programu lojalnościowego.

W godzinach nocnych (22:00 - 06:00) niektóre stacje będą pracować jako stacje bezobsługowe. W tym czasie cena paliw zostanie obniżona średnio o kolejne kilka groszy. Na tych obiektach dostępne będą wszystkie paliwa z wyjątkiem LPG, którego tankowanie wymaga obsługi pracownika stacji. Płatność dokonywana będzie za pomocą kart kredytowych lub gotówki przy dystrybutorze.

Spółka planuje uruchomienie do 2009 roku około 1000 stacji paliw w marce ekonomicznej. Do końca roku 2005 r. uruchomionych zostanie w sumie 30 obiektów. Do nowej struktury „rekrutowane” będą stacje franczyzowe, patronackie, stowarzyszone i niezależne, które będą spełniały wymogi marki ekonomicznej. Koncern planuje ponadto szukanie nowych lokalizacji.