24.05.2005

PKN ORLEN S.A. został większościowym akcjonariuszem holdingu Unipetrol a.s.

Dzisiaj, po wcześniejszym przekazaniu czeskiemu rządowi środków finansowych należnych za akcje Unipetrol a.s. i rejestracji tych akcji na swoim rachunku papierów wartościowych, PKN ORLEN stał się większościowym akcjonariuszem holdingu Unipetrol a.s.

Nabycie 62,99% akcji Unipetrolu nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez PKN ORLEN w dniu 4 czerwca 2004 r. z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej (czeska rządowa agencja prywatyzacyjna). PKN ORLEN nabył też 9,76% udziałów w spółce Spolana oraz wierzytelności w stosunku do spółek należących do Grupy Unipetrol będących w posiadaniu Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej.

Transakcja ta wzmocni pozycję PKN ORLEN jako jednej z wiodących firm przerobu ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz potwierdzi pozycję Koncernu jako jednego z liderów konsolidacji w regionie. Integracja obu firm pozwoli na wykorzystanie osiągnięć, kompetencji i doświadczenia spółek w celu wzmocnienia pozycji całej Grupy, poprawy efektywności działania oraz maksymalnego wykorzystania efektów synergii.

Przejęcie kontroli korporacyjnej nad czeskim koncernem przewidziane jest na początek czerwca bieżącego roku. Został już przygotowany szczegółowy plan pierwszych 100 dni integracji firm. W III kwartale b.r., zaprezentowany zostanie model finansowy Unipetrolu wraz ze szczegółowym operacyjnym i finansowym planem integracji.

- Bardzo cieszy nas zakończenie transakcji zakupu. Unipetrolu. Zakup strategicznego pakietu tej firmy otwiera nowy rozdział w historii PKN ORLEN, bowiem jest kolejnym krokiem w drodze do celu, jaki sobie postawiliśmy w ogłoszonej na początku roku strategii – uzyskania pozycji regionalnego lidera w środkowej Europie. Zgodnie z naszą strategią, czeski rynek będziemy traktować – na równi z polskim jako macierzysty, zaś budowa wartości połączonych firm będzie naszym priorytetem. Wchodzimy w etap, który dla obu Spółek będzie ciężką pracą, ale i dużym, niepowtarzalnym wyzwaniem – powiedział Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN, Cezary Smorszczewski.

- Z sukcesem zakończona prywatyzacja Grupy Unipetrol jest wynikiem kilkuletniego procesu stabilizacji wszystkich spółek Grupy, w którym uczestniczyły dziesiątki menedżerów i pracowników. Integracja Unipetrolu i PKN ORLEN jest krokiem w kierunku konsolidacji w regionie Europy Środkowej, w wyniku której powstanie ważny podmiot sektora petrochemicznego liczący się nie tylko w regionie, ale także w skali globalnej. Dla menedżerów obydwu firm oznacza to maksymalizację przewagi wynikającej z synergii głównie w zakresie operacyjnym, finansowym, logistycznym i pracowniczym. Wierzę, że PKN ORLEN jest dobrym partnerem i zapewni stabilny rozwój grupy w przyszłości – powiedział Pavel Svarc, Prezes Zarządu Unipetrol a.s.

Informacje o transakcji
W dniu 4 czerwca 2004r. PKN ORLEN zawarł z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej umowę w sprawie nabycia większościowego pakietu Unipetrolu. 24 maja 2005 r. PKN ORLEN zapłacił za akcje Unipetrolu 11,3 miliardów CZK, w zamian za udział wynoszący 62,99% w Spółce. Ponadto zapłacił 1,0 milion CZK w zamian za udział wynoszący 9,76% w spółce Spolana oraz 1,7 miliardów CZK w zamian za przysługujące w stosunku do spółek należących do Grupy Unipetrol wierzytelności, których wartość nominalna na dzień 1 kwietnia 2004 r. wynosiła 3,1 miliardów CZK, 9,5 milionów euro i 4,9 milionów USD. Zgodnie z prawem czeskim, po nabyciu udziału w spółce Unipetrol, PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie publiczne do sprzedaży mniejszościowych praw udziałowych w spółce Unipetrol a.s. oraz jej notowanych podmiotach zależnych (Spolana a.s i Paramo a.s.).

Zawarta umowa przewiduje mechanizm korekty wysokości ceny za akcje Unipetrolu, oparty na skorygowanej wartości księgowej netto spółki Unipetrol na koniec roku 2003 i na koniec maja 2004 r. Przedział korekty ceny za akcje w Unipetrolu jest ograniczony do korekty od 5% do 15% w górę oraz od 5% do 25% w dół.

Zgodnie z umowami zawartymi z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V., jedną z głównych światowych spółek naftowych i gazowych, oraz Agrofert Holding, a.s., drugą co do wielkości grupą chemiczną w Republice Czeskiej, PKN ORLEN S.A., jako akcjonariusz większościowy Unipetrolu, doprowadzi do sprzedaży przez Unipetrol pewnych składników majątku Unipetrol na rzecz ConocoPhillips oraz Agrofert.