16.05.2005

Wyniki PKN ORLEN - I kwartał 2005 r.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN osiągnęła zysk netto na poziomie 631 mln zł czyli o ponad 72% lepszy niż w analogicznym okresie 2004 roku. Wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 20,5%, a poziom zysku EBITDA - 1 087 mln zł. Program redukcji kosztów operacyjnych przyniósł 216 mln zł oszczędności, w porównaniu do 143 mln zł w I kwartale 2004 roku.

Istotnym czynnikiem otoczenia makroekonomicznego kształtującym warunki gospodarcze w pierwszych miesiącach tego roku były wysokie ceny ropy. Różnica pomiędzy jej notowaniami w I kw. 2005 r. w stosunku do I kw. 2004 r. wyniosła prawie 49%. W tym samym czasie dyferencjał notowań Brent/Ural sięgnął 5,1 USD/b i był wyższy niż w I kw. 2004 r. o 72%. Marża rafineryjna w tym okresie wyniosła średnio 3,6 USD/b, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 14%.
Wzrost krajowego zużycia paliw w I kw. 2005 r. (benzyny, ON i Ekoterm) oceniany jest na ok. 1,1%. Szacunkowy udział PKN ORLEN w sprzedaży paliw płynnych na rodzimym rynku wyniósł w I kw. 2005 r. odpowiednio: dla benzyn 62,5%, dla olejów napędowych 47,1% i dla Ekotermu 57,7%.

Przychody Koncernu w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku ukształtowały się na poziomie 6 806 mln zł i były wyższe niż w I kw. 2004 r. o 7%.
Firma wypracowała zysk netto wyższy o ponad 72% od rezultatu I kw. 2004 r. W omawianym okresie tempo wzrostu kosztów było niższe od tempa wzrostu przychodów. W ciągu I kw. 2005 r. w efekcie redukcji kosztów operacyjnych odnotowano spadek kosztów sprzedaży o ponad 10% w porównaniu z IV kw. roku poprzedniego.
Głównym źródłem przychodów Koncernu pozostaje segment rafinerii, hurtu i logistyki - 2 990 mln zł. Dzięki korzystnym warunkom zewnętrznym, wzrostowi efektywności i wielkości sprzedaży w obszarze tym osiągnięto zysk operacyjny na poziomie 562 mln zł, czyli o ponad 31% więcej niż w I kw. 2004 r. Program redukcji kosztów w segmencie przyniósł w I kw. 2005 r. oszczędności w wysokości prawie 74 mln zł, czyli o 21 mln zł więcej niż w analogicznym kwartale 2004 r. Jednocześnie, w porównaniu z I kw. 2004 r. wzrosła ilość sprzedanych paliw ogółem o 5,7 %, w tym benzyn o 12,6 %.

W segmencie sprzedaży detalicznej zysk operacyjny I kw. 2005 r. wyniósł 4 mln zł. Na ten wynik duży wpływ miały straty operacyjne spółki ORLEN Deutschland w wysokości 36 mln zł. Jest to jednak mimo to rezultat znacznie lepszy niż w I kw. minionego roku, gdy detal odnotował stratę operacyjną wysokości 16 mln zł. Wypracowanie obecnego rezultatu nie byłoby możliwe bez efektywnej redukcji kosztów rzędu 51 mln zł.