17.10.2005

Finał Czeskiego Wezwania

Zakończył się proces zapisów na akcje Unipetrol, Spolana i Paramo prowadzony w ramach obowiązkowego wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN. Akcjonariusze mniejszościowi wyrazili zainteresowanie zbyciem walorów stanowiących odpowiednio 3,7% (Paramo), 3,6% (Spolana) i 0,0014% (Unipetrol), kapitału zakładowego spółek.

Proces zakończył się 12 października, zaś według raportu przekazanego wczoraj przez Patria Finance, brokera obsługującego wezwanie, akcjonariusze mniejszościowi złożyli zapisy na sprzedaż 49 660 akcji Paramo a.s., 277 671 akcji Spolana a.s. i 2 461 akcji Unipetrol a.s. Łączna wartość zapisów wynosi 91,97 mln CZK, co w przeliczeniu (kurs średni NBP z dnia 14 października 1 CZK= 0,1325 PLN), stanowi ok. 12 mln PLN.

Ostateczne rozliczenie transakcji planowane jest na 19 października 2005 r.