18.08.2005

400 mln ton przerobu ropy w ORLENIE

ORLEN zbliża się do znaczącego, produkcyjnego jubileuszu – 400 milionowej tony ropy naftowej przerobionej w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku. Według obecnych szacunków 400 milionowa tona ropy przepłynie przez instalacje produkcyjne ORLENU na przełomie I i II dekady października.

Obrazując wielkość ropy naftowej przerobionej w Płocku przez 41 lat prowadzenia produkcji można przeliczyć to na 0,46 kilometra sześciennego lub na „rzekę” o długości 575 km, głębokości 20 metrów i szerokości 40 metrów.

Po raz pierwszy pułap 10 mln ton rocznego przerobu ropy naftowej przekroczono w Płocku w 1975 roku i wynosił on dokładnie 11 621 800 ton. Zaledwie w trzy lata później (1978 r.) płocka rafineria przerobiła rekordową ilość czyli 12,8 mln. W ostatnich latach przerób ropy w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym ORLENU w Płocku oscyluje wokół 12 mln ton (ropy naftowej w ciągu roku).

Obecnie ORLEN z jednej tony ropy naftowej uzyskuje około 80 proc. tzw. „produktów białych”, czyli frakcji, z których powstaje benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze oraz gazy płynne. Około 4,5 proc. wykorzystywane jest do produkcji asfaltów, około 7 proc. to paliwo na potrzeby elektrociepłowni Koncernu, 7 procent – olej opałowy C-3 oraz około 1,7 procenta – tzw. zużycie własne, czyli media wykorzystywane do pracy instalacji, głównie zasilania pieców technologicznych.