29.08.2005

Informacja o zmianach w Zarządzie UNIPETROL, a.s.

PKN ORLEN przekazuje komunikat prasowy Spółki Unieptrol po posiedzeniu jej Rady Nadzorczej.

W dniu dzisiejszym na swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. przyjęła rezygnację Pana Pavla Svarca z funkcji Prezesa Zarządu UNIPETROL, a.s. z dniem 31 sierpnia 2005.

Rada Nadzorcza UNIPETROL a.s. wyraziła podziękowanie Panu Pavlowi Svarcowi za wieloletnie zarządzanie firmą oraz efektywne przeprowadzenie UNIPETROL przez proces restrukturyzacji i prywatyzacji. Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. wyraża nadzieję na kontynuację owocnej współpracy z Panem Pavlem Svarcem w jego nowej roli przyszłego Prezesa Zarządu CEPRO.

Jednocześnie Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. zarekomendowała Zarządowi UNIPETROL powierzenie czasowo pełnienia obowiązków Dyrektora Generalnego UNIPETROL, a.s. Panu Markowi Mroczkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu do spraw Finansowych.

Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. podjęła jednocześnie decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko członka Zarządu UNIPETROL, a.s., który objąłby funkcję Prezesa Zarządu, z udziałem profesjonalnej firmy doradztwa personalnego. Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. oczekuje od kandydatów na to stanowisko m.in. znajomości czeskiego i międzynarodowego rynku naftowego, doświadczenia w zarządzaniu dużymi organizacjami oraz zdolności do przeprowadzenia efektywnej integracji Grupy UNIPETROL z PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. powołała także jednomyślnie z dniem 1 września 2005 na członka Zarządu Spółki ds. Inwestycyjnych Pana Dariusza Marca. Pan Dariusz Marzec jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie zajmował się analizami rynku kapitałowego i wdrożeniem Programu Powszechnej Prywatyzacji. Następnie obejmował stanowiska dyrektora w firmach Coopers&Lybrand, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers Specjalizował się m.in. w przygotowywaniu ofert publicznych, konsolidacjach kapitałowych, wprowadzaniu inwestorów na polski rynek oraz prywatyzacji. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.