27.08.2005

PKN ORLEN otrzymał zgodę czeskiej Komisji Papierów Wartościowych na ogłoszenie wezwań

W dniu 26 sierpnia br., PKN ORLEN otrzymał zgodę czeskiej Komisji Papierów Wartościowych na ogłoszenie wezwań na sprzedaż akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych spółek UNIPETROL, SPOLANA oraz PARAMO.

Ostatecznie zaaprobowane wnioski zawierają ceny akcji wynoszące odpowiednio 139 CZK dla UNIPETROL, 155 CZK dla SPOLANA, 978 CZK dla PARAMO. Ogłoszenia dotyczące obowiązkowego wykupu akcji będą ważne z chwilą opublikowania w przewidzianych statutem UNIPETROLU publikatorach.

PKN ORLEN planuje publikację ogłoszeń do końca przyszłego tygodnia. Z chwilą publikacji wezwań, prawo głosu w spółkach UNIPETROL oraz SPOLANA zostanie przywrócone z mocy prawa.