24.08.2005

PKN ORLEN poproszony o uzupełnienie wniosków o wezwanie na akcje Unipetrol, Paramo i Spolana

PKN ORLEN został poproszony o uzupełnienie wniosków dotyczących obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL, PARAMO i SPOLANA.

W dniu wczorajszym i dzisiejszym PKN ORLEN otrzymał od Czeskiej Komisji Papierów Wartościowych uwagi dotyczące wniosków w sprawie wezwania na obowiązkowy wykup akcji UNIPETROL, PARAMO i SPOLANA (MTO). Wszystkie pytania Komisji zostały bezzwłocznie skierowane do niezależnego eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie wyceny. Zespoły eksperckie zostały poproszone o dostarczenie wymaganych informacji wraz z komentarzami w najkrótszym możliwym terminie.

- Z oświadczenia, które otrzymaliśmy od Komisji wynika, że nasze aplikacje są formalnie poprawne, a Komisja potrzebuje informacji dotyczących fachowych aspektów kompleksowej wyceny akcji będących przedmiotem MTO. Dostarczamy Komisji wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji i mamy nadzieje, że nasze wnioski zostaną możliwie szybko zaakceptowane – mówi Cezary Smorszczewski, Wice-Prezes ds. Inwestycji Kapitałowych w PKN ORLEN.

- Utrzymujemy bliską współpracę z Komisją aby przedstawić stosowną ofertę MTO akcjonariuszom mniejszościowym. Równocześnie poprosiliśmy Komisję o przywrócenie PKN ORLEN prawa do wykonywania głosu w spółce UNIPETROL, aby móc chronić nasze prawa jako udziałowca większościowego – dodał Smorszczewski.

Aplikacje zostały złożone 12 sierpnia w czeskiej Komisji Papierów Wartościowych. Przekazując dodatkowe uwagi Komisja przedłużyła termin podjęcia ostatecznej decyzji do 31 sierpnia.

Po tym jak Komisja odrzuciła w lipcu wnioski, Zarząd PKN ORLEN wraz z zespołami ekspertów ciężko pracował nad tym aby spełnić wszystkie wymagania Komisji przed ich ponowną prezentacją. Wnioski oparte są na wycenie niezależnego eksperta (NS Group). PKN ORLEN wynajęło też jedną z najbardziej cenionych firm konsultingowych (Deloitte) aby sprawdzić czy wszystkie wcześniejsze zastrzeżenia i komentarze SEC zostały uwzględnione oraz skontrolować zgodność wniosków ze standardami prawnymi i finansowymi obowiązującymi w Czechach. Ceny, które obecnie oferuje ORLEN są postrzegane przez niezależnych analityków jako odpowiednie i uczciwe, jeśli wziąć pod uwagę wartość firm, oczekiwany rozwój rynku, a także fakt, że są one powyżej sześciomiesięcznej średnio-ważonej rynkowych cen akcji.