26.08.2005

PKN ORLEN uzupełnił wnioski dotyczące obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL, PARAMO i SPOLANA

W dniach 25 i 26 sierpnia br. PKN ORLEN złożył w Czeskiej Komisji Papierów Wartościowych uzupełnione wnioski dotyczące wezwania na obowiązkowy wykup akcji UNIPETROL, PARAMO i SPOLANA (MTO). Wnioski zawierają wszystkie dodatkowe informacje wymagane przez Komisję.

Wszystkie pytania Komisji przekazane w dniach 23 i 24 sierpnia br. zostały natychmiast skierowane do niezależnego eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie wyceny. W wyniku prac ekspertów nad uwagami przekazanymi przez Komisję oraz wskazań Komisji dotyczących elementów wyceny akcji, raport z wyceny został uzupełniony oraz zawiera nową propozycję cenową dotyczącą akcji UNIPETROL.

Cena zaproponowana przez PKN ORLEN w uzupełnionym wniosku wynosi: 139 CZK za 1 akcję UNIPETROL. Ceny we wnioskach dotyczących PARAMO i SPOLANA nie zostały zmienione i wynoszą 978 CZK za 1 akcję PARAMO, oraz 155 CZK za 1 akcję SPOLANA.

Uzupełnienie wniosków o nową, wyższą cenę wynika z dodatkowych uwag Komisji do metodologii zastosowanej w raporcie z wyceny.

W dniu 24 sierpnia Komisja określiła termin podjęcia ostatecznej decyzji do 31 sierpnia br.