12.08.2005

PKN ORLEN złożył wnioski dotyczące obowiązkowych wezwań na akcje UNIPETROL, PARAMO, oraz SPOLANA

W dniu 12 sierpnia 2005 roku PKN ORLEN złożył w czeskiej Komisji Papierów Wartościowych wnioski o wyrażenie zgody na ogłoszenie przez PKN ORLEN obowiązkowych wezwań na akcje wyemitowane przez UNIPETROL, PARAMO oraz SPOLANA.

W związku z faktem nabycia w dniu 24 maja 2005 r. akcji uprawniających PKN ORLEN do 62,99% głosów w spółce UNIPETROL i 9,76% głosów w spółce SPOLANA oraz zgodnie z regulacjami prawa czeskiego PKN ORLEN zobowiązany jest ogłosić obowiązkowe publiczne wezwania na akcje UNIPETROL, PARAMO oraz SPOLANA. Warunki obowiązkowych wezwań podlegają zatwierdzeniu przez czeską KPW.

Poprzednie wnioski, złożone przez PKN ORLEN nie zostały przez KPW zaakceptowane z powodu nieprawidłowości w załączonej do nich metodologii wyceny akcji, sporządzonej przez niezależnego eksperta, NS Group. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas ceny w pełni odzwierciedlają wycenę sporządzoną według metodologii spełniającej oczekiwania Komisji Papierów Wartościowych.

Ceny zaproponowane przez PKN ORLEN w złożonych dzisiaj wnioskach wynoszą: 135 CZK za 1 akcję UNIPETROL, 978 CZK za 1 akcję PARAMO, oraz 155 CZK za 1 akcję SPOLANA.

Zgodnie z regulacjami Komisja Papierów Wartościowych wydaje decyzję w ciągu od 8 do 13 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Ogłoszenie obowiązkowych wezwań będzie oznaczało przywrócenie prawa wykonywania głosu z akcji UNIPETROL i SPOLANA. Jednocześnie, w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIPETROL, PKN ORLEN zwróci się do KPW w sprawie przywrócenia prawa wykonywania głosu z akcji UNIPETROL i SPOLANA. Zgodnie z prawem czeskim KPW może podjąć taką decyzję.

Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN, odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe, powiedział:
„PKN ORLEN w swoich działaniach stosuje najwyższe standardy przejrzystości i dołożył wszelkich starań, by złożone dzisiaj wnioski zostały przygotowane należycie. Mamy nadzieję, że wnioski są dobrze przygotowane i uwzględniają oczekiwania Komisji Papierów Wartościowych. Mam także nadzieję, iż w najbliższym czasie sprawnie przeprowadzimy proces obowiązkowych wezwań oraz będziemy pomyślnie kontynuować integrację PKN ORLEN i UNIPETROL.”