09.08.2005

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z elementami jednostkowego za 2 kwartał 2005 roku z dnia 16 sierpnia 2005 roku na dzień 29 września 2005 roku.

Zmiana terminu spowodowana jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem wyceny nabytego majątku UNIPETROL a.s., prowadzonym przez rzeczoznawców.

PKN ORLEN uzyskał stosowną zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zmianę ww. terminu.

W dniu 16 sierpnia 2005 roku PKN ORLEN przekaże raport bieżący zawierający skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 2 kwartałów 2005 roku bez uwzględnienia efektu nabycia UNIPETROL a.s.